Маркетинг информацијски систем

Маркетинг

Да би произвођач робе или услугаимао је прилику да продуктивно раде, требао му је, између осталог, и продајне канале. То јест, није довољно производити робу, већ се мора направити као такав, како потрошач жели да види и за који се слаже да плаћа новац. Систем маркетиншких информација је дизајниран да одреди жеље и жеље потрошача, узима у обзир њихову потражњу и жеље за квалитетом, цијеном, изгледом и слично.

Систем маркетиншких информација је:

  1. Интерно извештавање. Као резултат анализе унутрашње делатности предузећа (залиха производа, кретања робе, трошкова оглашавања и сл.), Може се закључити о профитабилности одређеног производа или услуге, динамике продаје, дистрибуционих канала и слично.
  2. Посматрање вањског окружења. Ово је анализа промјенљиве ситуације у земљи, прихода становништва, дјеловања конкурената, промјене производних технологија и других. Све ово омогућује правовремено прилагођавање активности компаније.
  3. Систем маркетиншких информација је такође и анализа једнократних мера. На пример, што се огледа у повећању / смањењу цене производа или проширењу једне линије производа.

Ове мере, узете на свеобухватан начин, освјетљавајудогађаја који се јављају унутар компаније и, наравно, у вањском окружењу. Ово вам омогућава да анализирате и идентификујете слабости предузећа, као и да идентификујете претње које могу штетити производњу.

Систем маркетинга обезбеђујеширока прилика да узме у обзир потребе и захтеве потенцијалних купаца, прошири тржиште продаје и своју територију, пређе на конкуренцију која није у цени. Маркетинг истраживачи решавају следеће типичне задатке:

- проучити карактеристике тржишта;

- одредити његов потенцијал;

- анализира дистрибуцију тржишних удела међу различитим фирмама;

- студијска пословна активност;

- анализирати производе конкурената, њихове предности и мане.

Задатак маркетинг истраживања такође укључујекраткорочно прогнозирање, као и детаљну студију политике цена и реакције потрошача на нови производ, тржишне могућности у односу на овај производ и конкурентски потенцијал предузећа. Неопходно је сазнати ко је крајњи потрошач производа и сазнајте канале дистрибуције за њега.

Истраживање тржишта треба дати одговорна питање: ко ће купити овај производ или услугу, у којој количини и по којој цени. Компаније чије активности проучавају овај проблем, учините следеће за купца:

- сазнати преференције купаца, обављати интервјуе и интервјуе;

- ниво потражње од стране потрошачких сегмената и по регионима;

- одређивање најпрофитабилнијих тржишта продаје;

- Анализа цена: трговина на велико, уговорна;

- препоруке за повећање продаје;

- анализа конкурентске робе;

- проучавање опсега сличне робе на тржишту, политика цена;

- систематизовати све податке и дати препоруке на основу резултата ових студија.

Детаљна анализа тржишне ситуације дајемогућност проучавања ситуације са две стране - опће економске и специфичне робе, њен положај на тржишту. А главни циљ ове активности је да одреди изгледе за развој тржишта у блиској будућности, како би разумели како можете да испуните увек променљиве потребе купаца и рационалније искористите могућности предузећа.

Истраживање тржишта пружа приликуда разумеју ситуацију на тржишту, ниво тржишне активности, понуду и потражњу, цене и очекују могући обим продаје. Све ово омогућава времену производње да предузме најприкладније мере за промоцију робе и борбу против конкуренције на тржишту роба и услуга.