Који је закон? Какав је његов ефекат?

Образовање:

Да су се односи развијају у друштвурегулисани карактер, неопходни су регулаторни акти који ће одредити њихову правну страну. Зове се извори закона. Извори закона су неколико врста. Најчешћи од њих су закони. Овакав тип правног акта најчешће се среће и многима му није познато по слушању. Који је закон и како то утиче на односе с јавношћу?

Свака држава користи законе попутглавно средство правног система. Закон се може описати као правни акт који развија држава и служи за контролу односа у друштву, међу цивилима и институцијама различитих нивоа.

Можемо рећи да закон садржи општа правила права која су обавезна за извршење у свакој од специфичних ситуација. Ово тумачење је из више разлога.

Ако се окренемо изворима поријеклаИзгледа да се под појмом "закон" разуме граница или граница било које акције. То су норме понашања које су обавезне за све без обзира на статус.

Ако ову вредност сматрамо са становишта судске праксе, онда се "закон", по правилу, схвата као уредба врховног ауторитета.
Као резултат друштвених односа настајуодређене потребе које су неопходне за њихову регулацију. Они су основа за израду закона који прописују стандарде понашања који су обавезујући за све субјекте правних односа. Ово је израз потреба друштва у правној форми као воља државе.

То су општи концепти закона. Суштина законодавних аката је да се оне примјењују у сваком случају, а не на једну епизоду. Ово је обавезан начин регулисања односа за све грађане и организације.
Постоји материјални и формални концепт.закона. Кодекс правних аката који развијају државни органи и исти за све категорије односа са јавношћу се зове материјално право. Дефиниција овога укључује широко разумевање речи. Овде закон делује као примарни извор закона.

Материјални концепт закона укључује несамо законска регулатива унутар државе, али и међународно право. Међународна регулација односа имплицира у овом случају обавезу израде уговора. Такође укључује правне норме које успостављају европске и друге међународне заједнице.

Шта је закон унутар одређене државе? Ово су прописи и документи који развијају надлежни државни органи у овој области.

Формални концепт закона има уже значење. То су правни акти који су израдили законодавна тела.

Свака правна држава га гарантујеграђани поштују своја права. Стога, законодавни оквир треба да обухвати све аспекте јавног живота и да буде на одговарајућем нивоу. Све акције морају се одвијати на основу закона и искључити арбитрарност у свим фазама.

Стога се може рећи да је владавина права читав систем законодавних аката који покривају политичку, социјалну, економску страну живота и заштиту права и слобода грађана.

Сваки грађанин је сигуранконцепт закона. Али сваки од њих мора бити сигуран да власти заступају заштиту својих интереса и интереса других људи. Само у овом случају држава се може назвати легалном. Тек тада је његова правна основа савршена и ефикасна.